Znalostní nákup

Znalostní nákup
Nákupní strategie a organizace  /  Nápady a náměty

Trendy v nákupu 2013

vložil , 8.2.2013, počet zobrazení: 4097, komentářů: 4

Kam se bude nákup ubírat v nejbližších letech?

Zejména bude ovlivněn vývojem technologií. Ale také postupnou změnou vnímání role nákupu v organizaci. Co nám to přinese?

Již dnes se zejména větší firmy snaží o zautomatizování rutinních činností a procesů, aby ulehčili práci nákupčím, kteří se tak mohou věnovat skutečnému byznysu. Tento trend by měl s dalším vývojem technologií do budoucna pokračovat a využití např. elektronických katalogů, automatického vytváření objednávek a jejich zasílání dodavatelům, potvrzení objednávky dodavatelem, elektronické fakturace apod. bude běžným standardem. Tam, kde jsou tyto systémy již využívány, bude docházet k jejich otevření a tím pádem k zefektivnění vzájemné komunikace s dodavateli, ke zlepšení jejich funkcionalit a uživatelského komfortu, zapojení dalších částí nákupního procesu nejen elektronickou, ale maximálně automatizovanou formou. To nám umožní věnovat se méně operativě a soustředit se více na strategické činnosti.

A možná strategické nejen z pohledu nákupu, ale celé firmy. Nákup by se do budoucna měl mnohem více zapojit tvorby strategie, plánování, řízení financí, tvorby rozpočtu, vývoje a vůbec do všech klíčových činností firmy. Umožní to lepší řízení nákladů v rámci celé organizace, další úspory a zejména pružnější fungování celé firmy. Klasický samostatný nákup, jak jej známe dnes, by měl být za pár let již minulostí. Nákup bude integrován do řízení firmy jako její běžná součást.

To bude mít nepochybně také dopad na požadavky na personální obsazení nákupu.
Umět vystavit objednávku už prakticky nebude potřeba – automatizace. Stejně tak pouze správné provádění nákupního procesu nebude dostačující. Budou vyžadováni experti, kteří umějí využít technologie a zpracovat informace tak, aby přispěli k naplnění firemních cílů, kteří umějí proaktivně a strategicky myslet, kteří se vyznají i ve financích a jejich dopadu na byznys. Tito nákupní experti by měli být také schopni posoudit informace a fakta a zvážit možný dopad do budoucna, rozumět dynamice trhu. Umožní nám to sledovat ukazatele (i) na straně dodavatelů, které mají největší dopad na našeho koncového zákazníka, pracovat proaktivně na zlepšení procesů, předvídat třeba případná selhání dodavatele apod.
Schopnosti nákupčích by tedy měly být mnohem víc na globální úrovni zároveň by však měli být schopni budovat a udržovat kvalitní vztahy s dodavateli.
Vzhledem k celosvětové působnosti čím dál většího množství firem se určitě dočkáme zvýšení různorodosti (nejen) nákupních týmů, jejichž členové budou pocházet z různých kulturních prostředí a také pracovat na různých vzdálených lokalitách.

Již dnes máme možnost pracovat v podstatě odkudkoli. Toto může být do budoucna velkým trendem. V mnoha odvětvích nebudou potřeba stálé kanceláře, ale lidé budou moci pracovat z libovolného místa na světě. To nám také umožní získat více talentovaných lidí z různých prostředí.

Technologie nám stále více a pohodlněji umožňují komunikovat a sdílet informace napříč světem. Mohou tak vznikat různé odborné komunity, usnadní se přístup k informacím. Tyto komunity mohou být jak v rámci určitého oboru, tak i v rámci dodavatelského řetězce. Tento způsob komunikace, mnohde již dnes fungující, bude dále prohlubován a sdílení informací jednodušší. Zajistí se tak také snadnější tok informací oběma směry – nákupčí – obchodník resp. zákazník – dodavatel a samozřejmě také uvnitř organizace.

V budoucnu určitě také dojde k větší integraci jednotlivých článků dodavatelského řetězce. Stále více se zajímáme o to, kdo jsou naši klíčoví dodavatelé, jaké mají klíčové schopnosti pro podporu našeho byznysu, identifikujeme dodavatele s největším potenciálem pro udržení dlouhodobě výhodné pozice na trhu. Naši obchodní partneři by měli mít takové schopnosti, které podporují naši obchodní strategii. Ze vzájemné spolupráce tak mohou těžit obě strany.
Význam dobrých obchodních partnerů tak ještě vzroste. S nimi se budou vytvářet dlouhodobé partnerské vztahy za účelem dosažení vyšší společné přidané hodnoty. S našimi obchodními partnery budeme hledat společná řešení. Samotný produkt přestává být důležitý, naopak vyžadována jsou konkrétní řešení a dlouhodobá spolupráce. A dobrého dodavatele můžeme zapojit již do rané fáze hledání řešení.

V budoucnu budou doznívat další vlny outsourcingu. To, co není pro firmu kritické, může být outsourcováno. Nespornou výhodou je to, že outsourcer je zaměřen na danou činnost a díky realizovanému rozsahu má mnohem větší zkušenosti. Může tak dosahovat nižších nákladů na zajištění určité činnosti s větší kvalitou a profesionalitou. A to vč. nákupu, kdy má outsourcer nákupčí, kteří ve velkém nakupují danou komoditu, která je v běžné firmě nakupována v mnohem menším měřítku. Nejen možnosti samotného outsourcingu, ale i rozvoj vztahů s poskytovateli služeb a hledání výhod z nich plynoucích vč. inovací bude trendem následujících několika let.
Kromě úspor a snižování nákladů, které se v poslední době skloňují snad ze všech stran, bude stejně důležité snižování rizik a dosahování další přidané hodnoty.

Vidíte to jinak ? Napište to !!!!!!

Napsal „ alioth“

Stehlík

4 komentářů

 1. Anonym

  13.2.2013, 17.27 -

  Čte se moc hezky, ale je důležité vědět o jakém budoucnu mluvíme. Jistě, již dnes existují technologie, které umožňují bez problémů automatizovat řadu činností v nákupu, vlastně úplně automatizovat procurement.  Proč se tedy masověji nevyužívají?Jsou jistě  skvělá věc, neboť  zcela mění filosofii práce nákupčích směrem k vyšší přidané hodnotě jejich práce. . Ale!!! Málokdo  je využívá. Ve většině firem se využití  nových IT technologie v nákupu zastavilo na e-aukcích (to není ovšem nákupní, nýbrž vyjednávací nástroj – a to je dost rozdíl – vyjednávání je malý kousek nákupu).   Dokud se nezmění myšlení ve většině firem, kde je považováno za úkol nákupce především administrace nákupu a nikoliv přidaná hodnota znalosti trhu, dodavatelů, způsobů jak připravit zadání,… tak jsou všechny nové IT technologie na prd. 
  Nejdůležitější je změna pozice nákupu, změna ve vnímání nákupu. technologie tomu mohou velice pomoci, ale sami o sobě nic neřeší. O jakém tedy mluvíme budoucnu? Podle mě popisovaný stav může být převažující v horizontu 3 až 5 let. Do té doby bude doménou několika málo velkých firem. Předpokládám, že pisatel článku zřejmě je z nějaké velké firmy. Ve většině firem nemají nákupci pro samý stres z administrace nákupu, termínů,…. čas na něco takového. Bohužel to je realita. Hezky si to přečtou, řeknou si prima, ale na něco takového nemáme u nás čas a šup zpátky na ty objednávky, změnová řízení, … . Tak to je trochu jiný a myslím reálnější pohled  optikou běžného nákupce z středně velké firmy. 
  Takže znovu, aby bylo zcela jasno, žádná sebeskvělejší technologie nepomůže beze změny myšlení a vnímání lidí v nákupu ne jako administrátorů, ale jako strategických pracovníků přinášející vysokou přidanou hodnotu. 

 2. Anonym

  20.2.2013, 21.17 -

  Dobrý den,
  určitě se nejedná o trendy, které mají být plně rozšířené ve všech společnostech během tohoto roku. Je to spíš směr, kterým se pravděpodobně nákup bude v nejbližších letech ubírat.

  Co se větších firem týče, myslím, že mají a věnují prostředky mimo jiné právě do technologií a více „strategičtějších“ aktivit než pouhá administrace nákupů a termínů. Proto jsou v tomto jakýmisi lídry a řada z nich už moderní technologie, postupy, nástroje… využívá a snaží se v závislosti na vývoji ekonomiky a společnosti změnit i svou organizaci a postavení nákupu ve společnosti. Řada firem k tomu ale musí teprve dospět.

  Toto však není jen o nákupčích samotných, kteří jsou opravdu často zavaleni operativní prací, ale především o vedení firmy. To musí určit směr a priority. Každopádně, pokud jsou samotní nákupčí otevření a nový přístup aktivně aplikují, je to jen ku prospěchu.

 3. Anonym

  21.2.2013, 18.32 -

  Myslím si, že některé nákupní týmy se velmi mění.  Aspoň já se s takovými jako vývojář potkávám. Jsem přesvědčen, že jim to umožnily i dostupnější nákupní technologie. ERPy se sice jakože snaží, ale mají plno jiných starostí než vytvořit kvalitní  e-procurementový modul. (Samotný SAP vzdal boj s Aribou a koupil ji za 4 mld. dolarů. Nyní již může říkat, že je v ePro první na trhu.)  Ale kdo si i na toto řešení ze středních firem dosáhne? 
  1. Problémem je, že jsou technologie stále ještě moc drahé. 
  2. Problémem je i dnešní doba, nikdo neinvestujeme ani do lidí ani do technologií (téměř). Odčerpáváme poslední zdroje a síly a takto se budeme trápit minimálně rok, dva. 
  3. Ano, E-aukce jsou technologicky i procesně málo, ale 100% jsou o těch lidech, kterých se Vám nedostává, těch inovativních vepředu a jsou i o této době, kdy je možné tento nástroj nadužívat. Taky díky ním se zlepšují nákupčí v přípravě tendrů a roste jejich znalost o trzích.
  Přes všechnu tuto mnou vnímanou pozitivnost změny nákupního myšlení Vám musím dát za pravdu, že v průměrné české firmě je to o operativě a že o trzích naši nákupčí ví asi málo už jen proto, že nenakupují, ale, jak píšete, pouze administrují. Ale zároveň jsem přesvědčen, že tato dlouhodobá krize udělala pro nákup víc než ten stav hojnosti předtím. Těchto sedm hubených let není o zisku ale o vyhýbání se ztrátám, tedy o uvědomování si pozice nákupu ve středních firmách. JZ

 4. Anonym

  27.2.2013, 20.32 -

  Výborný článek. Byť to ve srovnání s realitou může vypadat pro někoho jako scifi povídka. Ale není, tento stav již v řadě firem existuije již dnes. Souhlasím s Josefem, co se týká vlivu krize na nákup. Na jedné straně výrazně srazila činnost nákupců směrem k operativě, každodenní plahpočení s termíny, cenami, specifikacemi, jejich změnami ,..atd. atd.. však to znáte všichni. Na druhé straně ukázala možnosti nákupu a jeho vliv na ekonomiku firem. Nákup nepochybně vyšel z krize posílen a nyní již vedení firem více věří vizím, které dříve bralo jen jako něco čím se nákupci snaží zvýraznit svoji důležitost a na co vlastně není čas. Teď vidí, jaký efekt nákup má a hledí na něj zcela jinak. Zkvalitňují personální složení nákupů, organizaci práce v nákupu, a dokonce dělají něco co bylo dříve velmi řídkým jevem – nechávají nákupce školit a to nejen ve vyjednávání, ale také a zejména v procesních nákupních dovednostech, ve strategii, ve spolupráci s interními klienty a dalších dovednostech. To je podle mě ten nejlepší trend, protože realizace všech ostatních včetně těch uvedených v článku závisí pouze a jedině na kvalitních, vzdělaných nákupcích, kteří jsou dostatečně sebevědomí a nebojí se prosazovat nové trendy. Bez takových nákupců by realizace uvedených trendů zůstala jen scifi povídkou. Nákupu zdar. Karel Otýs

Napsat komentář

© 2023 Znalostní nákup Všechna práva vyhrazena Provozuje Prescom

Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close