Znalostní nákup

Znalostní nákup
Aktuality

Očekávání od nákupu ve firmách v tomto roce

vložil , 13.4.2014, počet zobrazení: 2816, Žádné komentáře

Zajímá Vás, jaká jsou očekávání od nákupu ve firmách v tomto roce?

Oslovili jsme několik manažerů nákupu s dotazy na jejich představu letošního nákupního roku, na očekávání a také obavy. Odpověděli nám Martin Zelinka ze Siemensu a pak také Michal Lehár z firmy Nestlé. M. Lehár sice už nepracuje na pozici manažera nákupu, nicméně se uvolil podělit se s námi o své osobní názory na otázky, které jsme mu předložili.

1. Jaké hlavní úkoly jste si stanovil pro nákup v roce 2014?

Michal Lehár:

Úkoly ještě nejsou plně nastaveny, vždy jsou i diskutovány se zónou, aby se výsledek (cíl) potkal za celou zónou (případně i světovými cíli celého nákupu). Určitě zde ale budou patřit úspory, stav zásob (resp. jejich optimalizace dle poměru peníze / obrátkovost / potřeba rychlosti výroby / dodání, apod.), celkové pokrytí všech nákupů nákupním oddělením a zlepšení procesních KPI v rámci procesu nákupu přes celou společnost.

Martin Zelinka:

Úkolů pro letošní rok mám stanovenu celou řadu. Pokud mám vypíchnout ty hlavní, pak bych jmenoval:

a) Rozvoj spolupráce s dodavateli – především se zaměřujeme na práci v oblastech spolehlivosti a kompletnosti dodávek, dodávek na výrobu, či zákazníkem požadovaný termín. Stále více budeme letos prohlubovat spolupráci při vývojových a inovačních aktivitách.

b) Rozvoj nákupního týmu – dáváme si cíle jak v oblasti revize organizačního uspořádání, správného nastavení rolí a zodpovědností v rámci nákupních činností, tak i v tom jaký by měl být správný kvalifikační profil jednotlivých rolí. Dnes se to nazývá kompetenční model. Tím jak se mění očekávání a požadavky na nákupčí, chceme mít odpovídajícím způsobem nastaveny jednotlivé profily. Z nich pak bude vycházet také nový způsob hodnocení a na něj navazující plán vzdělávacích a rozvojových aktivit jednotlivých nákupčích a celého týmu.

c) Rozvoj interních procesů – zaměřujeme se na nákupní postupy, které můžeme zjednodušit, příp. automatizovat. Hledáme cesty jak v interních procesech eliminovat, případně odstranit kroky, které jsou bez přidané hodnoty nebo jsou administrativně náročné. Revidujeme nastavení IT systémů tak, aby správně podporovaly činnosti nákupu, ale i činnosti útvarů, které na nákup navazují.

2. Čeho se v tomto roce obáváte, co by Vám mohlo způsobit problémy?

Martin Lehár:

Neobávám se ničeho 🙂 ….. určitě nás čeká hodně výzev, hodně překvapení (typu změna kurzu, přírodní havárie znamenající nedostatek surovin a vysokou cenu, apod.), ale myslím, že toto bude stejné přes celý trh a business a Nestlé je výborně připraveno v rámci mnoha programů dlouhodobé udržitelnosti, znalosti trhu a predikce vývoje. Doufám, že vždy těchto věci využijeme spíše v náš prospěch, ale rozhodně je potřeba být připravený na cokoliv….

Martin Zelinka:

Obávám se především událostí, které se dají těžko predikovat. Jako byl např. vývoj kurzu české koruny. Nebo, jak bych řekl „zásahů vyšší moci“, které mohou přinést zásadní změnu v nastavených strategiích a plánech.

3. Jak se mění očekávání Vaší firmy/aliance směrem k nákupu a zda se tato očekávání, dle Vašeho názoru, zvyšují?

Martin Lehár:

Nemyslím, ale jsem si zcela jist, že očekávání jsou čím dál větší. Ale netýká se to pouze nákupu, ale i všech oddělení a je to celkový trend – to co stačilo dříve, dnes už nestačí, je to dáno současnou ekonomickou situací, konkurencí na trhu a mnoha dalšími aspekty. Od nákupu se určitě nečeká, že už bude přinášet „pouze“ úspory, ale bude velmi aktivním článkem celé firmy, jež bude vyhledávaným partnerem v růstu společnosti.

Martin Zelinka:

U nás ve společnosti se očekávání od nákupu mění velmi významně. Nákup už není jen článkem v řetězci s cílem dodat včas, v kvalitě a vygenerovat při tom úsporu. Nyní začínáme být také partnerem obchodníka při získávání zakázek, partnerem útvaru vývoje při hledání námětů a cest v inovacích, či materiálových a technologických úsporách. Tato očekávání jsou hlavním motorem změn, do kterých jsme se v rámci nákupu pustili. Dnes už nám nikdo za jednorázovou úsporu a včasnou dodávku nezatleská, proto se měníme na aktivní a profesionální nákup, který je důvěryhodným partnerem našim zákazníkům i dodavatelům.

Lada

Napsat komentář

© 2023 Znalostní nákup Všechna práva vyhrazena Provozuje Prescom

Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close