Znalostní nákup

Znalostní nákup
Aktuality  /  Nákupní nástroje a P2P

Náklady nákladů dle KRC

vložil , 8.9.2013, počet zobrazení: 3134, Žádné komentáře

Rozhovor s jednatelem společnosti KRC, Markem Rokoským o redukci nákladů

S vaší společností se na trhu můžeme setkávat již delší čas. Letos v květnu jste se nesmazatelně zapsali do povědomí jako spoluorganizátor nákupní konference Procurement fórum – www.procurementforum.cz. Co pro Vás bylo impulsem k takovéto akci?

Naše společnost je na trhu od roku 2006 a zaměřujeme primárně na oblast nákupu a optimalizace nákladů. Již po nějakou dobu na trhu cítíme poptávku po kvalitní nákupní konferenci, která by se nákupními tématy zabývala a to ve všech aspektech – od založení nákupního útvaru, přes nákupní procesy až po moderní nástroje a metodiky strategického nákupu. Proto jsme se spojili s nejlepším organizátorem konferencí v ČR, společností Blue Events a s nimi jsme konferenci připravili. KRC Partners jsou odborní garanti konference a veškeré pochvaly ale také námitky na obsah konference jdou za námi. Tuto konferenci plánujeme opakovat každoročně, příští rok se bude konat 20.5. 2014 opět v hotelu Clarion.

A jaké aktivity plánujete do budoucna? Co bude příštími náměty konference?

Do budoucna, asi již po prázdninách plánujeme vydávat krátký, cca jednostránkový měsíčník, kde se budeme zabývat nákupními tématy a postřehy z našich projektů. Tento měsíčník budeme zdarma distribuovat k nákupčím a také jej zveřejníme na našich www stránkách.

Ohledně obsahu konference na příští rok ještě nemohu být konkrétní, máme pár témat, které se nám donesly z dotazníků a tato témata se budeme snažit rozpracovat. Ono na konferenci je nejtěžší vybalancovat obsah mezi nákupní guru a mezi společnosti, které s nákupem jako důležitou firemní funkcí teprve začínají. Možná byste se divili, kolik takových společností ještě je!

Co je váš core byznys? Je to prodej nákupního software s následnou podporou, nebo spíš naopak, řešení projektů redukce nákladů přímo ve firmách s následným nasazením nákupního nástroje?

Naším hlavním byznysem je realizace projektů na redukci nákladů, kde jsme placeni dle dosažené úspory. Při realizaci těchto projektů používáme náš nákupní SW KRCiTender. Většina klientů s námi spolupracuje po delší dobu a to buď tak, že jim náš nákupní SW naimplementujeme do nákupních procesů, či realizujeme vybrané nákupní projekty pravidelně.

A jak takový projekt na redukci nákladů ve vaší režii probíhá a kdo jsou nejčastější zákazníci?

Projekt zpravidla probíhá tak, že si s vedením společnosti – majitelem, finančním ředitelem či vedoucím nákupu vydefinujeme, které komodity společně zrealizujeme, a poté začíná naše práce. Provedeme analýzu, kolik společnost za danou komoditu utratila, kdo jsou její dodavatelé a jak jsou velicí. Poté definujeme parametry komodity a vyhledáme potenciální dodavatele. Potom již probíhá soutěž, eventuálně vzorkování, testování materiálu či služby.

Jaké komodity jsou vhodné k takovéto optimalizaci? Realizujete pouze nepřímé náklady?

Při našich projektech se opakovaně setkáváme s nepřímými nákupy – energie, telekomunikace, obaly, kancelářské potřeby, doprava, palety, ochranné pomůcky, různé nářadí a nástroje, tiskoviny a celá řada dalších komodit. Ale většinou řešíme i oblast přímého nákupu a oblast IT. V oblasti přímého nákupu jsme již realizovali nákup řady zboží až po komodity jako je například cukr či problematická nafta. V oblasti IT optimalizujeme prakticky vše od sítí, přes aplikace až po infrastrukturu. Navrhujeme také migraci prostředí do cloudu v případě, že je to požadováno klientem.

Projekt redukce nákladů si většinou obstarává nejvyšší výkonné vedení. Jak vás vnímají nákupčí, umíte je zbavit obav, že nejste jejich katem?

No, to jste trefil hřebík na hlavičku 🙂 někdy jsme tak opravdu vnímáni a to obzvlášť u nákupčích, kteří mají nedostatečné kompetence a nejsou motivováni úsporou. Argument „toto nejde“ či „tady se ušetřit nedá“ slyšíme opravdu velmi často.

Ale ve spoustě podniků již je vedoucí nákupu součástí top managementu a nákup je motivován úsporami. Tam poté komunikujeme s vedoucím nákupu a jsme vnímáni jako partneři. Často totiž pomáháme i v oblastech, které jsou mimo nákupní útvar, zpravidla to bývá již vzpomínané IT či logistika.

V nákupu se často hovoří o outsourcingu nákupních činností, ale v praxi moc realizací není. Setkáváte se s tímto požadavkem, nebo lépe řečeno, kde vidíte jeho přidanou hodnotu?

S outsourcingem části nákupních procesů se setkáváme zřídka. Nejčastější oblast je outsourcing provozování a rozvoje nákupního SW, na to jsou společnosti již zvyklé. SW nevlastní, nestarají se o HW a používají jej jako službu.

Poměrně častý je také outsourcing nákupu energií. Občas společnosti outsourcují nákup IT či služeb z oblasti fleet managementu a tím vlastně tvoří přirozenou nákupní oponenturu oproti vlastnímu IT či správě majetku. Zbytek si již společnosti v ČR zpravidla nechávají. Na západ o nás je běžnější outsourcing nákupu nepřímých komodit, tuto oblast zvládají externí společnosti zpravidla lépe.

Trhy jako Telco, IT jsou stále velmi dynamické trhy. Vy se jim hodně věnujete. Popište je, co je základním předpokladem dobrého nakupování zde? Jaká máte doporučení, základní strategii?

Hlavním předpoklad je stejný jako v jiných oblastech nákupu, definovat službu dost obecně aby existovala varianta k současnému dodavateli. Nákup IT je velmi specifický a musí být realizován někým, kdo má velkou IT znalost. Nelze popsat předmět tendru a potom jej slepě rozeslat na desítky společností, to nepovede k dobrému výsledku. Ne nadarmo mají veliké společnosti na nákup IT separátní útvar. U spousty společností zase IT nakupuje přímo IT útvar, protože nákupní útvar nemá dostatek znalostí. Ohledně strategie, opět stejně jako jinde, mějme vždy alternativního dodavatele i v oblasti IT, pokud si společnost myslí, že jejich dodavatel IT je jedinečný, tak většinou platí za službu daleko více.

Znamená to tedy, že na trhu mobilních operátorů a poskytovatelů internetových služebmámebýt stále opatrní při sjednávání dlouhodobých kontraktů? Kdy si myslíte, že se ceny stabilizují, kdy se cenové diference až 300% vytratí? Kdy i pro malou firmu bude například náklad na jedno volání pod jakoukoli rozlišovací schopností 🙂

Osobně si myslím, že doba komoditizace trhu je ještě daleko před námi a proto klientům doporučujeme jednoleté kontrakty na telekomunikační služby. V horizontu několika let bude docházet k dalšímu zlevňování těchto služeb a to z mnoho příčin – migrace na cloud služby, větší konkurenci v oblasti telekomunikací a také vzhledem k trendu používat služby namísto aplikací. Je to vidět například v oblasti CRM či právě na službě elektronických aukcí.

Pro malé společnosti obzvláště v oblasti služeb je výdaj na telekomunikace a IT významnou součástí rozpočtu a také tomu tak dlouho bude. Protože IT a telekomunikace jsou důležitou součástí při podpoře prodeje.

Velmi dobře si počínáte také na trhu stavebních hmot. Nakolik se shodneme, že tyto trhy jsou dočasně v slepé uličce a že zde už není prostor pro vyjednávání lepších cenových podmínek?

Prostor je vždy a musí tomu tak být. Pokud klient tlačí na své dodavatele i ti se musí snažit své vstupní ceny optimalizovat. Situace se komplikuje, pokud klientům klesá nákupní objem a mají problémy se splatnostmi. Lepších cenových podmínek lze částečně dosáhnout, pokud budete s dodavatelem spolupracovat dlouhodobě.

Kde jsou dle vás ještě rezervy – v kterých nákupních segmentech?

Asi největší rezerva je u společností, kde ještě nemají zřízený centrální nákupní útvar a část nákupních aktivit jde mimo útvar za nákup zodpovědný. Příkladem je již výše zmíněné IT či logistika.

Další velkou rezervou je používání nákupních SW, tam jde dosáhnout jak snížení pracnosti, zvýšení úspor i transparence výběru dodavatele.

Když se vrátím k projektům, nakolik se vám daří pro optimalizaci nákladů vašeho klienta pracovat s efektem zřetězení, tedy zapojením dodavatelů vašeho klienta do nákladové optimalizace?

Tento efekt je velmi důležitý. Můžeme společně s dodavatelem hledat synergie a úsporu tam, kde je to vhodné i pro dodavatele. Opět hlavními oblastmi je logistika a IT. Také parametry jako četnost závozů a konsolidace nákupních požadavků pomáhá zvyšovat úsporu na obou stranách.

Na trhu nejste sami, vnímáte také konkurenci ostatních společností?

Na trhu působí společnosti, které se zaměřují na prodej nákupního SW a potom poradenské společnosti, které realizují nákupní projekty. Nicméně to, že poskytujeme obojí a ještě navíc máme znalosti v IT a logistice nám pomáhá se od konkurence odlišit. Spousta společností dbá také na to, že se o jejich efektivitu nákupu staráme dlouhodobě a hledáme vždy řešení, které jsou pro klienta vhodná.

Tak a poslední otázka, jak vidíte perspektivu nákupu jako oboru do budoucna?

Protože celkově prochází ekonomika recesí, v lepším případě stagnací, tak předpokládáme, že důležitost nákupu bude vzrůstat. Období, kdy bude snadné dosahovat dvouciferného růstu je ve spoustě oblastí za námi a protože majitelé očekávají stejný či větší zisk, je potřeba jej hledat na straně optimalizace nákladů. Navíc uspořená koruna je přímo dopadem do zisku společnosti, u výnosů to tak není, tam nárůst znamená také nárůst vstupních nákladů, mezd a provizí z prodejů.

Když se bavíme s personálními agenturami a headhuntery, tak nákupčí je jedna z nejvíce hledaných a obsazovaných pozicí. Dle vlastní zkušenosti musíme říci, že šikovných nákupčích není nikdy dost. Sami se s touto praxí setkáváme u klientů. Takže kombinace výborných nákupních znalostí, znalost alespoň jednoho světového jazyka Vám téměř garantuje perspektivní práci.

Pane Zrníku, děkuji moc za možnost si s Vámi na takto zajímavé téma povídat.

Rozhovor pro ZN poskytl Marek Rokoský, JZ

Josef Zrník

Napsat komentář

© 2023 Znalostní nákup Všechna práva vyhrazena Provozuje Prescom

Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close