Znalostní nákup

Znalostní nákup
Nákupní strategie a organizace

KPI v nákupu, přítel nebo nepřítel?

vložil , 29.3.2016, počet zobrazení: 4746, Žádné komentáře

Nehledě na velikost organizace by každý nákupčí, vedoucí či ředitel nákupního oddělení měl mít možnost objektivně a transparentně hodnotit svou individuální práci, stejně jako práci celého nákupu. Efektivním nástrojem jsou nákupní KPI (Key Performance Indicators).

Vhodný výběr KPI a jejich aplikace podporuje strategická i taktická rozhodování. K tomu abychom byli schopni řídit nákup pomocí KPI jako jedním ze základních a rozhodujících nástrojů dostupných nástrojů, považuji za nutné správně identifikovat vhodná KPI a srozumitelně tyto ukazatele popsat, aby každý, kdo s nimi bude pracovat, nepochyboval o tom, co nám daný konkrétní ukazatel říká. Mezi nejrozšířenější nákupní výkonnostní ukazatelé patří například: On Time Delivery (včasnost dodávek), počet vystavených objednávek a jejich finanční objem, úspory z jednotlivých obchodních případů, míra kvality dodávek, vynaložené náklady na zpracování jedné objednávky a další. Po výběru a popsání KPI je velmi důležité stanovit pevnou metodiku vyhodnocování každého ukazatele zvlášť. Z hlediska správnosti výsledků nedoporučuji metodiku vyhodnocování měnit a tím zvyšovat riziko zkreslení výstupních dat. Sledování nákupního oddělení pomocí KPI poskytuje prostor ke sledování stanovených cílů a to i po jednotlivých nákupčích. Pravidelné vyhodnocování a zveřejňování výsledků podpoří zdravou rivalitu v rámci vašeho oddělení a může se stát motivačním a hodnotícím faktorem. Osobně jsem zastáncem toho, aby si nákupčí stanovili cíle do KPI sami a to v předem pevně definovaných mantinelech. Hlavním důvodem je, že sám/a sobě stanovený cíl vyvolá v každém z nás vyšší pocit zodpovědnosti a více se s cílem ztotožníme.

Všeobecně lze KPI klasifikovat na nákupní ukazatelé a finanční ukazatelé. Z hlediska finančního řízení nákupního oddělení, případně řízení celého SCM řetězce je nutná úzká spolupráce s ekonomickým úsekem. Finanční řízení nákupu posouvá celou množinu vašich KPI do zcela jiné úrovně. Získáváme přehled o skutečných nákupních jednicových nákladech, které postavíme proti jednicovým úsporám a získáme odpověď na otázku, zda náš nákup vydělává či nikoliv. V dnešním vysoce konkurenčním prostředí a v kontextu s tlakem na výslednou cenu produktu je finanční řízení nákupu klíčovou disciplínou. Na začátku životního cyklu produktu nebo v rané fázi poskytování služeb je zpravidla potenciální úspora nejvyšší a to s rychlým a přímým dopadem do výsledku. Ve chvíli, kdy už se blížíme limitům ve smyslu generování nákupních úspor známými nákupními metodami, jsou KPI využívány také jako informační podpora a hodnotící faktor při optimalizaci nákupních procesů. Spojení nákupu a ekonomického oddělení je přínosem pro obě strany stejně jako pro celou organizaci.

Nejdůležitějším úkolem ve firmě je následné a správné využití úspor generovaných nákupem.  Nejhorším možným způsobem jak naložit s pracně vytvořenými úsporami je jejich prohospodaření v následných fázích. Například vykrytí ztrát ve výrobě, dotování neziskového produktu nebo jejich konzumování v reklamačních řízeních. Bohužel velmi často se stává, že nedokážeme udržet naspořené finanční prostředky. Proto považuji za nutné nákupní KPI, zejména týkající se úspor, vyhodnocovat ekonomickým oddělením nejlépe v časových intervalech. Osobně doporučuji minimálně tyto tři:

  • Ve chvíli objednání (výše úspory při uzavření smluvního vztahu s dodavatelem).
  • Při dodání materiálu (možnost identifikace dodatečných interních nákladů vzniklých před dodáním, nejčastěji dodatečné změny a požadavky).
  • Po prodeji našeho výrobku nebo po poskytnutí služby (např. vícenáklady spojené s výrobou a s dokumentací).

Teprve až po vyhodnocení výše uvedených bodů zjistíme skutečný ekonomický přínos.

Osobně jsem přesvědčen, že správným finančním řízením nákupu a optimálním nastavením nákupních KPI lze dosáhnou mnohem vyšší výkonnosti a konkurenceschopnosti. Jste připraveni diskutovat o tomto tématu stejně jako já?!

Ing. Roman Kuchař
Pracuje jako Commercial Project Manager & SCM Controller v Siemens, s.r.o., odstepny zavod IndustrialTurbomachinery. Více informací na LinkedIn profilu.

alioth


Napsat komentář

© 2023 Znalostní nákup Všechna práva vyhrazena Provozuje Prescom

Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close