Znalostní nákup

Znalostní nákup
Hodnocení a rozvoj dodavatelů

Hodnotenie dodávateľov

vložil , 10.5.2015, počet zobrazení: 4456, komentářů: 3

Pokračování rozhovoru s B. Vlčkovou o práci s dodavateli (SE, a.s.)

ZN: V úvodním článku jsme se zabývali kvalifikací dodavatelů. Vysvětlete, prosím, jaký je rozdíl mezi kvalifikací dodavatele a hodnocením dodavatele?

Pri kvalifikácii ide o to mať dodávateľov, deklarujúcich dodávať určitú komoditu, službu, či zariadenie, zarovnaných na jednu úroveň tak, aby všetci, ktorí prejdú cez sito kvalifikácie, boli schopní dodávať.
Po kvalifikácii nasleduje výberové konanie – tender a podpis zmluvy s víťazom tendra. Plnenie zmluvy, resp. odovzdanie predmetu tendra do užívania je potrebné posúdiť. Toto sa deje na základe stanovenia objektívnych hodnotiacich kritérií a spôsobu ich vyhodnotenia.

Účelom hodnotenia dodávateľov v našej spoločnosti je dať dodávateľom spätnú väzbu ako zlepšiť kvalitatívnu úroveň poskytovaného plnenia a využiť výsledky hodnotenia v kvalifikačnom systéme pri zadávaní zákaziek.

HD

Hodnotenie Dodávateľa sa vykonáva podľa jednotlivých Materiálových Skupín, to znamená, že určitý dodávateľ môže byť lepší pre istú materiálovú skupinu, ale horší pre iné materiálové skupiny.

ZN: Zvládáte hodnotit všechny dodávky, služby, investice, nebo máte i zde určený klíč, co ano a co ne?

Vzhľadom na veľký počet uzatváraných zmlúv v SEktorých predmetom sú dodávky počnúc od kancelárskych potrieb až po veľké investičné projekty, ako napr. projekt dostavby Mochoviec 3 a 4, sa u nás nehodnotia všetky typy plnení, ale len určité typy, kategorizované ako hodnotené materiálové skupiny.

Rozhodnutie o zaradení materiálovej skupiny do procesu hodnotenia dodávateľov sa vykonáva na základe posúdenia materiálovej skupiny. Prioritne podliehajú procesu hodnotenia dodávateľov materiálové skupiny s vplyvom na bezpečnosť prevádzky výrobných zariadení.

V podmienkach SE, a.s. sa v súčasnosti hodnotia materiálové skupiny, predmetom ktorých sú služby a práce. Je ich 76. Okrem toho sa hodnotia všetky investičné projekty.

Okrem typu plnenia sa pri hodnotení zohľadňuje aj hodnota zákazky. Hodnotia sa zákazky resp. zmluvy s hodnotou vyššou ako 30 000,- EUR.

V priebehu minulého roka sme začali s hodnotením dodávkovej spoľahlivosti na materiály.

ZN: Kdy hodnocení provádíte, případně jak často?

Hodnotenie plnenia dodávateľov sa uskutočňuje vždy po ukončení plnenia – po ukončení platnosti zmluvy. Zmluvy uzavreté na obdobie dlhšie ako jeden rok sú hodnotené aj priebežne, a to v polročných intervaloch.

ZN: Můžeme se od Vás dozvědět, jakým způsobem tedy hodnotíte, resp. jaká kritéria pro posouzení kvalitního plnění užíváte?

Hodnotenie dodávateľov sa vykonáva formou vyplnenia hodnotiaceho dotazníka manažérom zmluvy. Hodnotia sa nasledovné kategórie výkonov dodávateľa:

Katogórie kritérií Váha
 Včasnosť plnenia
30
 Kvalita
45
 Bezpečnosť
25

 
Včasnosť plnenia – vyjadruje hodnotenie výkonov dodávateľov, ktoré sa vzťahujú na presnosť v dodržiavaní termínov a kompletnosť zmluvného rozsahu plnenia.
Kvalita – vyjadruje hodnotenie výkonov dodávateľa, ktoré sa vzťahujú na kvalitu. Hodnotíme nasledovné kritéria kvality:

Kritéria kvality Váha
 Dodržanie kvality realizovaného plnenia
60
 Dodržiavanie požiadaviek na životné prostredie
10
 Riadenie zmluvy
30

 
Bezpečnosť – vyjadruje hodnotenie súladu dodržiavania požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci dodávateľom.

Plnenie jednotlivých kritérií je hodnotené kvantitatívne počtom bodov (0-100). Za plnenie každého kritéria môže dodávateľ dostať maximálne 100 bodov. Výsledkom hodnotenia je index hodnotenia – IVR (Index vendor rating), ktorý je výsledkom súčtu bodov za jednotlivé kritériá po zohľadnení príslušných váh. Pri každej hodnotenej zmluve určitého dodávateľa, patriacej do príslušnej materiálovej skupiny, sa celkové IVR dodávateľa vypočíta ako priemer všetkých dosiahnutých IVR.V závislosti od hodnoty IVR je dodávateľovi priradená hodnotiaca známka, v závislosti od ktorej sú vykonávané nasledovné aktivity voči dodávateľovi:

HD

 

 

 
 
 
 

Po každom hodnotení je výsledok hodnotenia sprístupnený dodávateľovi na portáli pre dodávateľov, do ktorého sa musí každý dodávateľ zaregistrovať a slúži ako komunikačný nástroj medzi dodávateľom a nami.
 
ZN: Jaký vliv má hodnocení na pozbytí kvalifikace, resp. vylepšení skore při novém tendru?
Hodnotenie dodávateľa môže mať vplyv na ukončenie kvalifikácie v prípade, ak dodávateľ v procese hodnotenia získal hodnotiacu známku 60 alebo menšiu.
Máme pripravenú metodiku na využitie výsledkov hodnotenia priamo v tendri.

S Beatou Vlčkovou pro ZN si povídal Josef zrník

alioth

3 komentářů

 1. M.O.

  11.5.2015, 10.13 -

  Ahoj, veľmi pekný popis oboch oblastí, ako kvalifikácie tak aj hodnotenia dodávateľov. Celkom ma zaujíma, či SE nájdu odvahu takto prepracované hodnotenia dodávateľov aj priamo prepojiť na výberové konania. Debata o tom už pokračuje nejakú dobu. Aká je dnešná situácia?

  • Anonym

   19.5.2015, 7.37 -

   Ahoj, ešte nie sme pripravení na to, aby sme výsledky hodnotenia využívali v tendri. Znova sme sa nedávno vrátili k tejto téme, vôľa je, tak snáď tento rok aj zrealizujeme nejaký výber, kde to uplatníme.

 2. Josef

  29.5.2015, 14.23 -

  Na podporu disciplíny hodnocení dodavatelů, jeden citát a link

  „Výsledky hodnocení pomohou v mnoha případech, a to:

  Předchází vyjádření interního zákazníka centrálního nákupu před novým tendrem typu „s tím dodavatelem se nedá pracovat“, nebo naopak „ten je tak geniální, že s nikým jiným se nedá pracovat“. Pokud by to byla pravda, pak by průběžně v hodnocení byly buď stížnosti, nebo naopak poznámky o nadstandardních výkonech. Pokud se objeví až před tendrem, jde o snahu výsledek nějak ovlivnit. Připravovat se na ovlivnění průběžně je těžší a lépe se to vyvrací.

  Problémy řeší nákup hned, řeší reklamace, uplatňuje smluvní sankce (aby tím dodavatele donutil k bezvadné práci), případně zasmluvní dodatky, pokud se ukáže, že původní smlouva nepokrývá všechny potřebné služby. Hlavně o problémech ví a nedovídá se o nich až před novým tendrem…..“

  https://www.linkedin.com/grp/post/8183470-5981851396557856772

Napsat komentář

© 2022 Znalostní nákup Všechna práva vyhrazena Provozuje Prescom

Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close