Znalostní nákup

Znalostní nákup
EVR a e-aukce

Aukce na aukce

vložil , 24.2.2013, počet zobrazení: 3704, komentářů: 5

Ráda bych se s Vámi podělila o mou novou zkušenost a to, zda jde udělat e-aukce na poskytovatele e-aukcí. Jelikož jsem nějakou dobu působila jako školitel e- aukčního systému, měla jsem za sebou řadu setkání s jednotlivými nákupními týmy jak z firemní sféry, tak z oblasti veřejné správy. Při implementaci e-aukcí do tamního nákupního procesu často zaznívala otázka, zda již jsem se někdy setkala se situací, že by proběhla aukce na aukce? Moje odpověď vždy zněla, že NE.  Navíc jsem samozřejmě tazatele upozorňovala, že vyloučí firmu, na jejímž strojku soutěž budou chtít realizovat.

Po nějaké době jsem sama začala pracovat jako nákupčí a jedním z mých úkolů bylo zavést do firmy on –line výběrová řízení.  Jelikož aukční trh znám z předchozí praxe poměrně dokonale a chtěla jsem si zcela zachovat nestrannost, začala jsem přemýšlet, jak takovouto aukci zrealizovat. Protože jsem si byla velmi dobře vědoma faktu, že funkčnosti jednotlivých strojků či systémů se liší, chtěla jsem pro realizaci aukce oslovit menší společnost, která nabízí jednoduché řešení on-line VŘ (pro naše použití nevhodnou) a domluvit se s ní na aukci na klíč.Netušila jsem, že to bude problém, protože všechny společnosti měly samozřejmě zájem se tendru účastnit. Všechny mě přesvědčovaly o tom, že jejich řešení používají i velké společnosti a stále své systémy vyvíjejí a zdokonalují. Na základě těchto informací bylo pro mě prvořadým úkolem srovnat funkčnost všech zájemců a poté do samotné aukce pustit jen srovnatelná řešení.  Nic neobvyklého.

Zvolila jsem následující způsob. Vytvořila jsem tabulku funkcionalit, které jsme považovali za podstatné, aby vítězný systém splňoval. Všechny společnosti, které měly zájem se účastnit, musely deklarovat, že dané funkcionality jejich systém obsahuje a také popsat jakým způsobem jsou řešeny.

Prvního kola VŘ se tedy účastnilo 8 společností. V tomto kole bylo jejich povinností zaslat úvodní cenovou nabídku společně s vyplněnou tabulkou funkcionalit.  Po jejich srovnání (úplnosti požadovaných funkcionalit) do druhého kola postoupily 3 společnosti. Další 2 společnosti, kde dle výsledů porovnání se dalo předpokládat, že by tuto jednoduchou aukci zvládli, jsem oslovila s možností realizovat následnou aukci na jejich e-aukčních strojcích. Jedna z těchto společností nejdříve váhala, ale nakonec obě souhlasily.

Kritériem aukce byla nabízená cena ročního pronájmu systému předem deklarované funkčnosti. Dále možnost měsíčního testovacího režimu po ukončení soutěže. Povinností účastníků také bylo, aby se jejich úvodní nabídka v aukci shodovala s nabídkou z prvního kola. Aukce byla nastavena na dobu 15 minut s prodlužováním. Při změně nabídkové ceny v posledních 2 minutách o 2 minuty. Aukce nakonec trvala neuvěřitelné 4 hodiny (prodlužování nebylo v použitém systému možné nastavit jen při snížení na nejlepší nabídku a jedna ze společností zvolila svou taktiku snižování ceny po min. kroku 1000 Kč vždy 25 sec. před koncem aukce). Úspora k nejnižší úvodní nabídce dosáhla 86%. Úspora k úvodní nabídce vítěze byla něco málo přes 90%. Výsledek aukce, myslím, překonal očekávání všech aktérů – mých spolupracovníků ve firmě, společnosti, která aukci realizovala a myslím, že i společnosti vítězné.

A já si teď kladu zásadní otázku. Jak je možné, že společnosti, které aukce nabízejí, často je i sami realizují a radí ostatním uživatelům, se v soutěži chovají tímto způsobem? Opravdu jsou ceníkové ceny aukčních poskytovatelů nastaveny věrohodně – tržně? Jestliže ano, proč si takto ničí tržní prostředí a nabízí své produkty pod cenu?

V. Sobotíková

 

admin

5 komentářů

 1. Anonym

  26.2.2013, 15.40 -

  Ahoj Verčo 🙂
  Podľa mňa sa účastníci správali presne tak, ako sa správať mali. Je potrebné si uvedomiť, že sa bavíme o službe (resp. v tomto prípade skôr o tovare), ktorá/ý má svoje špecifiká. Aukčný software je hotový, neboli požadované žiadne špeciálne úpravy a teda žiadne dodatočné náklady. V princípe je dodávateľovi jedno, za koľko to predá. Ja teda predpokladám, že sa jednalo len o dodávku softwaru na jeden rok, bez ďalších plnení a z toho moja úvaha vychádza. Ja sám som za tie roky v biznise párkrát dal aukčný soft zadarmo alebo symbolickú cenu, z rôznych dôvodov. Boli to samozrejme výnimky, žiadna cieľavedomá a opakovaná činnosť, ktorá by už bola ničením trhu. Môže to byť snaha získať referenciu, vytlačenie konkurencie alebo má predajca dobrý deň a páči sa mu kočka na druhej strane rokovacieho stola 🙂 Toto je podľa mňa ideálna komodita na aukciu, pretože v podstate jedna licencia mi nevyrába žiadne priame náklady. Bavíme sa o tovare, ktorý ma na trhu momentálne hodnotu niekoľko tisíc Kč, takže či ho dám zadarmo alebo za 5.000, to nehrá žiadnu rolu. Parádne predpoklady na pohranie sa s aukciou. Cenníkové ceny sú v tomto prípade bulharské konštanty. Mali by nejakým spôsobom odzrkadľovať pridanú hodnotu ale čo ak moju cenu 8.000 Kč za super sofistikovaný nástroj prebije konkurent na 2.000? Všetky prepočty sú v háji. Buď zákazku chcem alebo nie. Cenníkové ceny nie sú tržné a ani nemôžu byť. Vo svojej podstate sú cenami ponúkanými. Ale zmluvné ceny by už tržné byť mali …
  Ja osobne by som sa v tejto aukcii správal podobne, akurát si myslím, že by som v nejakom momente hodil nulu (ak berieme, že vo finále cena zišla o 90%, tak to už bolo v podstate jedno) aby som mal istotu, že ma nikto neprebije 🙂
  Sám som v pozícii predajcu aukčného softwaru ponúkal potenciálnym klientom aukciu sám na seba (software pritom umožňoval transparentnú súťaž aj za účasti samotného providera) ale ktovie prečo, nikomu sa do toho nechcelo ísť. Existuje pre dodávateľa lepší spôsob, ako poznať konkurenčné ponuky a môcť na nich reagovať?
  Tomáš Trenkler

 2. Anonym

  27.2.2013, 20.09 -

  Ahoj Verčo a Tomáši a i všichni čtenáři. Mám na věc trochu jiný náhled a to jako dlouholetý uživatel a a snad si mohu dovolit to tvrzení – i iniciátor řady změn jednoho z nástrojů.
  Opravdu si neumím představit jak vybírat poskytovatele e-aukcí prostřednictvím e-aukce. Proč? E-aukce je nástroj, který při správném nastavení, implementaci do nákupního procesu a optimálním používání může přinést efekt (záměrně nepíši úspory, neboť Ty jsou jenom jedním z efektů), proti němuž je cena pořízení velmi malinkým zlomkem. Ale při nesprávném implementaci a použití to mohou být vyhozené peníze, ať už je částka jakákoliv. V praxi jsem viděl oba případy vícekrát. Co se týká vlivu na konečný výsledek, tak funkčnost systému a tabulka funkcionalit ještě nic nezaručuje. To je více méně technická záležitost závisející na schopnosti programátorů dané firmy a stejně téměř vždy dochází k dodatečným zákaznickým úpravám.. Mnohem důležitější je způsob implementace do firemních procesů, zkušenosti dané firmy s realizací aukcí, schopnost poskytnout poradenství a podporu právě při implementaci do nákupního procesu, zda v dané firmě jsou lidé mající praktickou zkušenost s nákupem, ale opravdu s nákupem. Nemám ná mysli zkušenost s administrací aukcí – to není zkušenost s nákupem. Vlastní zkušenosti poskytovatele spolu se schopností pomoci s implementací jsou podle mě klíčové. Pozor nezaměňovat implementaci do firemních procesů se školením- to je kvalitativně zcela něco jiného. Takže za sebe nedoporučuji vybírat poskytovatele e-aukčního sw e-aukcí ( i když je pro jiné nákupy doporučuji). Nezohledníte v ní skutečně důležité parametry. Doporučuji pečlivě zvážit všechna uvedená (a další neuvedená) hlediska a pak se kvalifikovaně rozhodnout. O ceně pak vyjednávat jiným způsobem než aukcí a do vyjednávání zahrnout vše co jsem výše popsal. Pokud není zájemce o e-aukční sw dostatečně znalý a nemá zkušenosti, doporučuji najmutí ńěkoho nezávislého na poskytovatelích. Málokdo je totiž tak zdatný jako Verčo Ty nebo Tomáš, protože pro Vás to byla řadu let hlavní pracovní náplň. To pro většinu nákupců není. Zdravím a Vás a přeji hodně úspěchů.
  Nákupu zdar a jeho elektronizaci zvlášť. Karel Otýs

  • Anonym

   28.2.2013, 7.49 -

   Zdravím všechny. Souhlásím s tím, že e- aukce je nástroj (podle mě dokonce dobrý nástroj) Jsem toho názoru, že každý nástroj musí být vhodně používán, jinak i se sebelepším nástrojem nemusíme dosáhnout dobrého výsledku.
   Pokud tedy použiji aukci vhodným způsobem a dám si práci se zpracováním zadání a hodnocením soutěže, je podle mého názoru vhodné jí použít a dosáhnout tím požadovaného výsledku. Pro mě je to u soutěže na poskytovatele e- aukcí podobné jako např. s výrobním materiálem. I ten se dá soutěžit v aukci, jen potřebuji pečlivější přípravu. Vícekolové výběrové řízení např. několik fázi poptávkových kol, ve kterých testuji a prověruji veškeré informace, které chci hodnotit. Soutěž už jen jako závěrečný krok (třešínka na dortě) pro vyjednání ceny s dodavateli, kteří splnili všechny požadavky a do soutěžního kola postoupili. Tím ovšem nechci říct, že se e- aukce mají používat na veškeré nákupy. Vždy musí být vyvážena pracnost s dosaženým výsledkem. Souhlasím také s názorem, že jsou případy, kdy je vhodnější použít pouze face to face vyjednávání. Prostě nejsou splněny podmínky pro realizaci e-aukce. Pro mě je pronájem e- aukčního systému služba, kterou takto mohu soutěžit a udělala bych to znovu. Jinak pokud zájemce (nákupce) není dostatečně znalý služby čí materiálu, který nakupuje, nikdy nedosáhne takového výsledku, jako když znalý je. Proto pokud nakupuje, měl by být znalý trhu, na kterém se pohybuje, případně mít k ruce odborníka nebo danou problematiku nastudovat. V. Sobotíková

   • Anonym

    28.2.2013, 18.00 -

    Ano pronájem e-aukčního sw je služba. Pronajmu si sw, stejně jako si pronajmu auto. ale zrovna tak, jako držení řidičáku znamená, že umím auto ovládat, ale nemusí znamenat,m že umím dobře řídit, tak vlastnictví sw na e-aukce a proškolení v něm znamená sice, že ho umím ovládat, ale neznamená to že s ním umím nakupovat. Pokud službu ohraničíme takto – chci sw, chci jasné funkcionality, chci proškolit v ovládání – tak naprosto souhlasím s komentářem Veroniky Sobotíkové, že je dobrý výsledek věc dobře připraveného zadání a pak je v takovém případě možno použít e-aukci jako na každou jinou službu.
    Ale to podle mě zdaleka nestačí. Osobně očekávám pomoc od poskytovatale s implementací, knowhow na začlenění do nákupního procesu a jeho úpravy- to máte upravit tvorbu zadání, to máte upravit komunikaci s IK, to máte úpravu nákupní politiky, to máte změnu schvalování výsledků výběru, to máte změnu směrnice, to máte změnu reportingu, …… a to je to hlavní!!! Poznal jsem řadu firem, které koupily e-aukční sw, nechali se proškolit a dodnes jim leží v šuplíku nebo ve skříni, neudeělali ty další nutné kroky. Takže bez nadstavbových služeb to podle mě již dnes nejde a někteří poskytovatelé to již pochopily a z prodejců sw se stali poskytovatelé služeb, jejichž kvalita nejde naprogramovat do e-aukce. Malá exkurze do budoucna? Osobně se domnívám, že s aukčními sw to bude stejně jako s jinými podobnými. Budou časem zdarma a poskytovatelé budou žít ze služeb – tam je to pravé knowhow.. Nákupu zdar. Karel Otýs

    • Anonym

     4.3.2013, 9.38 -

     Dobrá, zde se tedy dostáváme do dvou rovin. Buďto hledám systém, který se svým nákupním týmem jsem schopen do společnosti implementovat. Samozřejmě to vyžaduje jisou míru znalostí a odbornosti celého týmu. Hlavně chuť a odvahu prosazovat změny a měnit již zajetý systém. Nebo hledám konzultanty, kteří mi s implementací systému pomohou případně mi budou realizovat on- line výběry na klíč. Vše dle mého názoru záleží na okolnostech v dané společnosti. Existuje podpora vedení? Jaký je nákupní tým? Možnost ke změně přesvědčit vnitřní klienty? Atd. V. Sobotíková

Napsat komentář

© 2022 Znalostní nákup Všechna práva vyhrazena Provozuje Prescom

Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close